falsefalse--12-31--12-31FYFY20192019000082705200000921030143.7562.50143.7562.50143.7562.50143.7562.50143.7562.50143.7562.50200000010000000630000005800000040000006000000P2YP1YP10Y0.0761P37M82000000770000008600000080000000520000005100000050000000490000002.23251.80512.42751.32452.47501.37970000800000000560000000800000000560000000325811206434888104361985133434888104325811206434888104361985133434888104100001000010000100001000010000100001000010000100000.02950.021250.0240.057500.021250.06650.06050.0500.05060.018450.018750.740.1941.527.4125.323.597300000021300000050000005000000P5YP5YP10YP15Y00.053750.050.05450.05750.05100.04080.04240.04320.04780.053750.05450.05000.06250.0510.05751.1951.021.1951.021.1951.021.1951.021.1951.021.1951.02252525252525002525002525002525250025250032500000032500000047500000047500000030000000030000000027500000027500000040000000040000000040000000025252525P56YP60YP65YP65YP10YP5YP20YP45Y956600000099580000004000000004000000004000000000.0380.0270.0430.0360.0400.0330.2090.2190.2410.1780.2090.2170.0230.0300.0230.0210.0260.01600000P2M 0000827052 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2020-02-20 0000827052 2020-02-20 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 2019-06-28 0000827052 exch:XASE eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CumulativePreferredStockSeriesFourPointTwoFourPercentMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 exch:XASE eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CumulativePreferredStockSeriesFourPointZeroEightPercentMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 exch:XASE eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CumulativePreferredStockSeriesFourPointSevenEightPercentMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 exch:XASE eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CumulativePreferredStockSeriesFourPointThreeTwoPercentMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2019-06-28 0000827052 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 2019-12-31 0000827052 2018-12-31 0000827052 2017-12-31 0000827052 2016-12-31 0000827052 us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 us-gaap:ParentMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 us-gaap:ParentMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2018-01-01 0000827052 us-gaap:RetainedEarningsMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 us-gaap:RetainedEarningsMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:NoncontrollingInterestPreferredandPreferenceStockMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:NoncontrollingInterestPreferredandPreferenceStockMember 2017-12-31 0000827052 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2019-01-01 0000827052 eix:NoncontrollingInterestPreferredandPreferenceStockMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:ParentMember 2017-12-31 0000827052 us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2016-12-31 0000827052 us-gaap:ParentMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 us-gaap:ParentMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:NoncontrollingInterestPreferredandPreferenceStockMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 us-gaap:ParentMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 us-gaap:RetainedEarningsMember 2018-01-01 0000827052 us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 us-gaap:RetainedEarningsMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 us-gaap:ParentMember 2016-12-31 0000827052 eix:NoncontrollingInterestPreferredandPreferenceStockMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 2019-01-01 0000827052 us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember 2016-12-31 0000827052 eix:NoncontrollingInterestPreferredandPreferenceStockMember 2016-12-31 0000827052 us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2017-12-31 0000827052 us-gaap:RetainedEarningsMember 2019-01-01 0000827052 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2017-12-31 0000827052 us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:RetainedEarningsMember 2016-12-31 0000827052 eix:NoncontrollingInterestPreferredandPreferenceStockMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:RetainedEarningsMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2018-12-31 0000827052 2018-01-01 0000827052 us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2016-12-31 0000827052 us-gaap:RetainedEarningsMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:ParentMember 2018-01-01 0000827052 us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember 2017-12-31 0000827052 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:RetainedEarningsMember 2017-12-31 0000827052 srt:MinimumMember us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 srt:MaximumMember us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 srt:MinimumMember us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 srt:MaximumMember us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 srt:MaximumMember us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 srt:MinimumMember us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2016-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:RetainedEarningsMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:RetainedEarningsMember 2018-01-01 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:RetainedEarningsMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:RetainedEarningsMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PreferredStockMember 2016-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PreferredStockMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PreferredStockMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2019-01-01 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:CommonStockMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:RetainedEarningsMember 2019-01-01 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:CommonStockMember 2016-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2018-01-01 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:CommonStockMember 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PreferredStockMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2016-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2019-01-01 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:RetainedEarningsMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:CommonStockMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PreferredStockMember 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:RetainedEarningsMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:RetainedEarningsMember 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2016-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:RetainedEarningsMember 2016-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember srt:MaximumMember us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember srt:MinimumMember us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember srt:MinimumMember us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember srt:MinimumMember us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember srt:MaximumMember us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember srt:MaximumMember us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 srt:ParentCompanyMember us-gaap:LongTermDebtMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:LowCarbonFuelStandardCreditSalesProceedsNetMember 2019-12-31 0000827052 eix:EdisonEnergyGroupMember 2018-10-01 2018-12-31 0000827052 us-gaap:AccountingStandardsUpdate201602Member 2019-01-01 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:AccountingStandardsUpdate201602Member 2019-01-01 0000827052 eix:EdisonEnergyGroupMember 2019-10-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:FERC2018SettlementPeriodMember eix:FederalEnergyRegulatoryCommissionMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:InterestandOtherIncomeMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 us-gaap:AccountingStandardsUpdate201802Member 2019-01-01 2019-01-01 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:GeneralRateCase2018Member eix:CaliforniaPublicUtilitiesCommissionMember 2019-04-01 2019-06-30 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:InterestExpenseMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:InterestandOtherIncomeMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 us-gaap:StockCompensationPlanMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SoCoreEnergyMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2019-07-01 2019-09-30 0000827052 eix:SoCoreEnergyMember 2017-04-01 2017-06-30 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:GeneralRateCase2018Member eix:CaliforniaPublicUtilitiesCommissionMember 2019-05-01 2019-05-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:LossOnReacquiredDebtMember 2018-12-31 0000827052 eix:EdisonEnergyGroupMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:AccountingStandardsUpdate201802Member 2019-01-01 2019-01-01 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:PaloVerdeSanOnofre12and3Member 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:SubsequentEventMember 2020-02-27 2020-02-27 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:OtherCurrentLiabilitiesMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:OtherCurrentAssetsMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:LongTermDebtMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:InterestExpenseMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:InterestandOtherIncomeMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:MeasurementInputHistoricalTermMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 us-gaap:StockCompensationPlanMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 us-gaap:StockCompensationPlanMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:OtherCurrentLiabilitiesMember 2019-12-31 0000827052 srt:ParentCompanyMember us-gaap:LongTermDebtMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:PaloVerdeSanOnofre12and3Member 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:SubsequentEventMember 2020-01-01 2020-01-01 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:InterestExpenseMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:EdisonEnergyGroupMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:OtherCurrentAssetsMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:LossOnReacquiredDebtMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2018-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:EdisonEnergyMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:LongTermDebtMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:LowCarbonFuelStandardCreditSalesProceedsNetMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:ElectricUtilityMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 srt:ParentCompanyMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 srt:ParentCompanyMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 srt:ParentCompanyMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:ElectricDistributionMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:ElectricTransmissionMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:ElectricGenerationPlantMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:OtherPlantMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember srt:MaximumMember eix:ElectricGenerationPlantMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember srt:MinimumMember us-gaap:ElectricDistributionMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember srt:MaximumMember us-gaap:ElectricTransmissionMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember srt:MaximumMember us-gaap:ElectricDistributionMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember srt:MaximumMember eix:OtherPlantMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember srt:MinimumMember eix:OtherPlantMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember srt:MinimumMember eix:ElectricGenerationPlantMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember srt:MinimumMember us-gaap:ElectricTransmissionMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember srt:MinimumMember us-gaap:SoftwareAndSoftwareDevelopmentCostsMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember srt:MaximumMember us-gaap:SoftwareAndSoftwareDevelopmentCostsMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:PaloVerdeMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:AggregateJointlyOwnedUtilityProjectsMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:EldoradoMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:PacificIntertieMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIIIMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustVMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustVIMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustVMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustVIMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIiMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustVIMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIiMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustIVMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIIIMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIiMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustIVMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustIVMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustVMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIIIMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustVIMember eix:TrustSecuritiesMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIIIMember us-gaap:SeriesHPreferredStockMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2014-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustVIMember eix:TrustSecuritiesMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIiMember eix:TrustSecuritiesMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIIIMember eix:TrustSecuritiesMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2014-01-01 2014-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIiMember us-gaap:SeriesGPreferredStockMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2013-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:ScePowerPurchaseContractsMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustIVMember eix:SeriesJPreferredStockMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:ScePowerPurchaseContractsMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustVMember eix:TrustSecuritiesMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2016-01-01 2016-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIMember us-gaap:SeriesFPreferredStockMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2012-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustIVMember eix:TrustSecuritiesMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2015-01-01 2015-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIiMember eix:TrustSecuritiesMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2013-01-01 2013-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIIIMember eix:TrustSecuritiesMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2014-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustVMember eix:TrustSecuritiesMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2016-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIIIMember us-gaap:SeriesHPreferredStockMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustVMember eix:TrustSecuritiesMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIMember eix:TrustSecuritiesMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2017-07-01 2017-07-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustVIMember eix:TrustSecuritiesMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustVMember eix:SeriesKPreferredStockMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2016-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIiMember eix:TrustSecuritiesMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2013-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIMember eix:TrustSecuritiesMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2017-07-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIiMember us-gaap:SeriesFPreferredStockMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2013-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustVMember eix:SeriesKPreferredStockMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIMember eix:TrustSecuritiesMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2012-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:ScePowerPurchaseContractsMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIIIMember eix:TrustSecuritiesMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustIVMember eix:TrustSecuritiesMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2015-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIiMember eix:TrustSecuritiesMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2012-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:ScePowerPurchaseContractsMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIMember eix:TrustSecuritiesMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2012-01-01 2012-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustIVMember eix:TrustSecuritiesMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustIVMember eix:SeriesJPreferredStockMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2015-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustVIMember eix:SeriesLPreferredStockMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIIIMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustIVMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIiMember us-gaap:SeriesGPreferredStockMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIIIMember eix:TrustSecuritiesMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIiMember us-gaap:SeriesGPreferredStockMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustIVMember eix:SeriesJPreferredStockMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIiMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustVIMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustVMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIiMember eix:TrustSecuritiesMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustIVMember eix:TrustSecuritiesMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustVIMember eix:SeriesLPreferredStockMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIIIMember us-gaap:SeriesHPreferredStockMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIIIMember us-gaap:SeriesHPreferredStockMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustVMember eix:TrustSecuritiesMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustVMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustVIMember eix:TrustSecuritiesMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustIVMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIiMember us-gaap:SeriesGPreferredStockMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustIVMember eix:SeriesJPreferredStockMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIiMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustVIMember eix:SeriesLPreferredStockMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonTrustIIIMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustVIMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustVMember eix:SeriesKPreferredStockMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SCETrustVMember eix:SeriesKPreferredStockMember us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember us-gaap:EquitySecuritiesMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel3Member us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember us-gaap:EquitySecuritiesMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember eix:ShortTermInvestmentsPrimarilyCashEquivalentsMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember eix:ShortTermInvestmentsPrimarilyCashEquivalentsMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel3Member us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember us-gaap:EquitySecuritiesMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember us-gaap:FixedIncomeSecuritiesMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember us-gaap:EquitySecuritiesMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember eix:ShortTermInvestmentsPrimarilyCashEquivalentsMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember us-gaap:FixedIncomeSecuritiesMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel3Member us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember us-gaap:FixedIncomeSecuritiesMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember us-gaap:FixedIncomeSecuritiesMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel3Member us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember eix:ShortTermInvestmentsPrimarilyCashEquivalentsMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel3Member 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel3Member 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel3Member 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel3Member 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel3Member 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CaliforniaIndependentSystemOperatorCongestionRevenueRightsAuctionClearingPricesMember srt:WeightedAverageMember eix:CongestionRevenueRightsMember us-gaap:FairValueInputsLevel3Member us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CongestionRevenueRightsMember us-gaap:FairValueInputsLevel3Member us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CaliforniaIndependentSystemOperatorCongestionRevenueRightsAuctionClearingPricesMember srt:WeightedAverageMember eix:CongestionRevenueRightsMember us-gaap:FairValueInputsLevel3Member us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CongestionRevenueRightsMember us-gaap:FairValueInputsLevel3Member us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember 2018-12-31 0000827052 srt:ParentCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member 2019-12-31 0000827052 srt:ParentCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel3Member us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember us-gaap:EquitySecuritiesMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember us-gaap:EquitySecuritiesMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember eix:ShortTermInvestmentsPrimarilyCashEquivalentsMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember us-gaap:FixedIncomeSecuritiesMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel3Member us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember us-gaap:EquitySecuritiesMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel3Member us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember eix:ShortTermInvestmentsPrimarilyCashEquivalentsMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel3Member us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember us-gaap:FixedIncomeSecuritiesMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember us-gaap:FixedIncomeSecuritiesMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember eix:ShortTermInvestmentsPrimarilyCashEquivalentsMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember eix:ShortTermInvestmentsPrimarilyCashEquivalentsMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember us-gaap:EquitySecuritiesMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember us-gaap:FixedIncomeSecuritiesMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CaliforniaIndependentSystemOperatorCongestionRevenueRightsAuctionClearingPricesMember srt:MinimumMember eix:CongestionRevenueRightsMember us-gaap:FairValueInputsLevel3Member us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CaliforniaIndependentSystemOperatorCongestionRevenueRightsAuctionClearingPricesMember srt:MaximumMember eix:CongestionRevenueRightsMember us-gaap:FairValueInputsLevel3Member us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CaliforniaIndependentSystemOperatorCongestionRevenueRightsAuctionClearingPricesMember srt:MinimumMember eix:CongestionRevenueRightsMember us-gaap:FairValueInputsLevel3Member us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CaliforniaIndependentSystemOperatorCongestionRevenueRightsAuctionClearingPricesMember srt:MaximumMember eix:CongestionRevenueRightsMember us-gaap:FairValueInputsLevel3Member us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CreditFacilityMultiYearMember 2019-12-31 0000827052 eix:EdisonInternationalParentAndOtherMember eix:CreditFacilityMultiYearMember 2019-06-30 0000827052 eix:EdisonInternationalParentAndOtherMember eix:CreditFacilityMultiYearMember 2019-12-31 0000827052 eix:EdisonInternationalParentAndOtherMember 2018-12-31 0000827052 eix:EdisonInternationalParentAndOtherMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:DebenturesAndNotesMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:DebenturesAndNotesMember 2018-12-31 0000827052 eix:EdisonInternationalParentAndOtherMember eix:DebenturesAndNotesMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:PollutionControlBondsMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:FirstAndRefundingMortgageBondsMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:FirstAndRefundingMortgageBondsMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:PollutionControlBondsMember 2019-12-31 0000827052 eix:EdisonInternationalParentAndOtherMember eix:DebenturesAndNotesMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CommercialPaperSupportedByCreditFacilityMember us-gaap:CommercialPaperMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:ThreePointSixFivePercentFirstandRefundingMortgageBondsIssuedJanuary2020DueTwoThousandFiftyMember us-gaap:MortgagesMember us-gaap:SubsequentEventMember 2020-01-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CreditFacilityMultiYearMember us-gaap:CommercialPaperMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:TwoPointEightFivePercentFirstandRefundingMortgageBondsIssuedAugust2019DueTwoThousandTwentyNineMember us-gaap:MortgagesMember us-gaap:SubsequentEventMember 2020-01-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:TermLoanCreditAgreementMember us-gaap:LondonInterbankOfferedRateLIBORMember 2019-02-01 2019-02-28 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CreditFacilityMultiYearMember us-gaap:CommercialPaperMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:TermLoanCreditAgreementMember 2019-02-28 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CreditFacilityMultiYearMember us-gaap:LetterOfCreditMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:TermLoanCreditAgreementMember eix:DebtProceedsContributedMember 2019-04-01 2019-04-30 0000827052 srt:ParentCompanyMember eix:TwoPointOneTwoFiveSeniorNotesDueTwoThousandTwentyMember us-gaap:SeniorNotesMember 2019-04-01 2019-04-30 0000827052 srt:ParentCompanyMember eix:TwoPointOneTwoFiveSeniorNotesDueTwoThousandTwentyMember us-gaap:SeniorNotesMember 2019-04-30 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember srt:MinimumMember eix:FirstAndRefundingMortgageBondsMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember srt:MinimumMember eix:PollutionControlBondsMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember srt:MaximumMember eix:DebenturesAndNotesMember 2019-12-31 0000827052 eix:EdisonInternationalParentAndOtherMember srt:MinimumMember eix:DebenturesAndNotesMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember srt:MinimumMember eix:DebenturesAndNotesMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember srt:MaximumMember eix:PollutionControlBondsMember 2019-12-31 0000827052 eix:EdisonInternationalParentAndOtherMember srt:MaximumMember eix:DebenturesAndNotesMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember srt:MaximumMember eix:FirstAndRefundingMortgageBondsMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CongestionRevenueRightsMember eix:EconomicHedgesMember eix:ElectricUtilityMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:NaturalGasOptionsSwapsAndForwardsArrangementBcfMember eix:EconomicHedgesMember eix:ElectricUtilityMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:NaturalGasOptionsSwapsAndForwardsArrangementBcfMember eix:EconomicHedgesMember eix:ElectricUtilityMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CongestionRevenueRightsMember eix:EconomicHedgesMember eix:ElectricUtilityMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:ElectricityOptionsSwapsAndForwardArrangementsMember eix:EconomicHedgesMember eix:ElectricUtilityMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:ElectricityOptionsSwapsAndForwardArrangementsMember eix:EconomicHedgesMember eix:ElectricUtilityMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:EconomicHedgesMember eix:ElectricUtilityMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:EconomicHedgesMember eix:ElectricUtilityMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:EconomicHedgesMember eix:ElectricUtilityMember 2014-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:ScenarioPlanMember eix:EconomicHedgesMember eix:ElectricUtilityMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:DerivativeAssetsLongTermMember us-gaap:CommodityContractMember eix:ElectricUtilityMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:CommodityContractMember eix:ElectricUtilityMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:DerivativeLiabilityLongTermMember us-gaap:CommodityContractMember eix:ElectricUtilityMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:DerivativeAssetsShortTermMember us-gaap:CommodityContractMember eix:ElectricUtilityMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:DerivativeLiabilityShortTermMember us-gaap:CommodityContractMember eix:ElectricUtilityMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:DerivativeAssetsShortTermMember us-gaap:CommodityContractMember eix:ElectricUtilityMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:DerivativeAssetsLongTermMember us-gaap:CommodityContractMember eix:ElectricUtilityMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:DerivativeLiabilityShortTermMember us-gaap:CommodityContractMember eix:ElectricUtilityMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:DerivativeLiabilityLongTermMember us-gaap:CommodityContractMember eix:ElectricUtilityMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:CommodityContractMember eix:ElectricUtilityMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:EarningsActivitiesMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:EarningsActivitiesMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:EarningsActivitiesMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CostRecoveryActivitiesMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CostRecoveryActivitiesMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CostRecoveryActivitiesMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:StateAndLocalJurisdictionMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:LossAndCreditCarryforwardsMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:CaliforniaFranchiseTaxBoardMember eix:TaxYears1994to2006Member 2018-12-31 0000827052 eix:CapistranoWindHoldingsMember eix:TaxAllocationAgreementMember srt:AffiliatedEntityMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:StateAndLocalJurisdictionMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:CapitalLossFromSaleMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:LossAndCreditCarryforwardsMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:HedgeFundsGlobalOpportunityMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:USTreasuryAndGovernmentMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:HedgeFundsGlobalOpportunityMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:InterestBearingDepositsMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:OthersInvestmentCategoriesMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:PartnershipsJointVenturesMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:OtherInvestmentCompaniesMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:CommonOrCollectiveFundsMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:USTreasuryAndGovernmentMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:OtherInvestmentCompaniesMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:OthersInvestmentCategoriesMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:OthersInvestmentCategoriesMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:CorporateBondSecuritiesMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:CommonOrCollectiveFundsMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:PartnershipsJointVenturesMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:CorporateBondSecuritiesMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:PartnershipsJointVenturesMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:InterestBearingDepositsMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:HedgeFundsGlobalOpportunityMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:InterestBearingDepositsMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:CommonOrCollectiveFundsMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:OtherInvestmentCompaniesMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:USTreasuryAndGovernmentMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:CorporateBondSecuritiesMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember us-gaap:SegmentContinuingOperationsMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember us-gaap:SegmentContinuingOperationsMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember us-gaap:SegmentContinuingOperationsMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember us-gaap:SegmentContinuingOperationsMember 2017-12-31 0000827052 us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember us-gaap:SegmentContinuingOperationsMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember us-gaap:SegmentContinuingOperationsMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2017-12-31 0000827052 us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2017-12-31 0000827052 us-gaap:EmployeeStockOptionMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 us-gaap:EmployeeStockOptionMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 us-gaap:EmployeeStockOptionMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:EmployeeStockOptionMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 us-gaap:EmployeeStockOptionMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:EmployeeStockOptionMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:EmployeeStockOptionMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PerformanceSharesMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:OtherStockAwardsMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:OtherStockAwardsMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PerformanceSharesMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 us-gaap:PerformanceSharesMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PerformanceSharesMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:OtherStockAwardsMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 us-gaap:PerformanceSharesMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 us-gaap:PerformanceSharesMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:EmployeeStockOptionMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:OtherStockAwardsMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:OtherStockAwardsMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:OtherStockAwardsMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember us-gaap:SegmentContinuingOperationsMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember us-gaap:SegmentContinuingOperationsMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember us-gaap:SegmentContinuingOperationsMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember us-gaap:SegmentContinuingOperationsMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember us-gaap:SegmentContinuingOperationsMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember us-gaap:SegmentContinuingOperationsMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember 2018-12-31 0000827052 eix:PerformanceSharesClassifiedAsEquityAwardsMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:PerformanceSharesClassifiedAsEquityAwardsMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 us-gaap:PerformanceSharesMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PerformanceSharesMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PerformanceSharesMember 2018-12-31 0000827052 eix:PerformanceSharesClassifiedAsEquityAwardsMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:PerformanceSharesMember 2019-12-31 0000827052 eix:PerformanceSharesClassifiedAsEquityAwardsMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:PerformanceSharesClassifiedAsEquityAwardsMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:PerformanceSharesClassifiedAsEquityAwardsMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesUsMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:BroadRangeofFinancialAssetsinGlobalMarketsMember eix:PartnershipsJointVenturesMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:ABSIncludingDistressedMortgagesandCommercialandResidentialLoansMember eix:PartnershipsJointVenturesMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:GlobalEquitiesMember us-gaap:OtherPensionPlansPostretirementOrSupplementalPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:RussellIndexMember us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:MorganStanleyCapitalInternationalIndexMember us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:RussellIndexMember us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:PrivateEquityFundsIncludingBrandedConsumerProductsCleanTechnologyandCaliforniaGeographicFocusCompaniesMember eix:PartnershipsJointVenturesMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:MsciAllCountryWorldIndexMember us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:PubliclyTradedFixedIncomeSecuritiesMember eix:PartnershipsJointVenturesMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:OpportunisticAlternativeInvestmentsMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:MunicipalNotesMember eix:OthersInvestmentCategoriesMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:CollateralizedMortgageObligationsAndOtherAssetBackedSecuritiesMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:GlobalEquitiesMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2017-12-31 0000827052 eix:BroadRangeofFinancialAssetsinGlobalMarketsMember eix:PartnershipsJointVenturesMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:AssetBackedSecuritiesIncludingDistressedMortgagesMember eix:PartnershipsJointVenturesMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:MsciAllCountryWorldIndexMember us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:AssetBackedSecuritiesIncludingDistressedMortgagesMember eix:PartnershipsJointVenturesMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:Russell1000IndexMember eix:CommonOrCollectiveFundsMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 srt:ParentCompanyMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:CollateralizedMortgageObligationsAndOtherAssetBackedSecuritiesMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:FixedIncomeSecuritiesMember us-gaap:OtherPensionPlansPostretirementOrSupplementalPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:MunicipalNotesMember eix:OthersInvestmentCategoriesMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:NonindexU.S.EquityFundMember eix:CommonOrCollectiveFundsMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:NonindexU.S.EquityFundMember eix:CommonOrCollectiveFundsMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 srt:ParentCompanyMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:RussellIndexMember us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:StandardAndPoors500IndexMember eix:CommonOrCollectiveFundsMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:PrivateEquityFundsIncludingBrandedConsumerProductsCleanTechnologyandCaliforniaGeographicFocusCompaniesMember eix:PartnershipsJointVenturesMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:OpportunisticAlternativeInvestmentsMember us-gaap:OtherPensionPlansPostretirementOrSupplementalPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:PrivateEquityFundsIncludingBrandedConsumerProductsCleanTechnologyandCaliforniaGeographicFocusCompaniesMember eix:PartnershipsJointVenturesMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:PubliclyTradedFixedIncomeSecuritiesMember eix:PartnershipsJointVenturesMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:BroadRangeofFinancialAssetsinGlobalMarketsMember eix:PartnershipsJointVenturesMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:CollateralizedMortgageObligationsAndOtherAssetBackedSecuritiesMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesNonUsMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:FixedIncomeSecuritiesMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:CollateralizedMortgageObligationsAndOtherAssetBackedSecuritiesMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:FixedIncomeSecuritiesMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:OpportunisticAlternativeInvestmentsMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:StandardAndPoors500IndexMember eix:CommonOrCollectiveFundsMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:BroadRangeofFinancialAssetsinGlobalMarketsMember eix:PartnershipsJointVenturesMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:NonindexU.S.EquityFundMember eix:CommonOrCollectiveFundsMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:OtherPensionPlansPostretirementOrSupplementalPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:PrivateEquityFundsIncludingBrandedConsumerProductsCleanTechnologyandCaliforniaGeographicFocusCompaniesMember eix:PartnershipsJointVenturesMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:MorganStanleyCapitalInternationalEuropeAustralasiaAndFarEastIndexMember eix:CommonOrCollectiveFundsMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:MorganStanleyCapitalInternationalIndexMember us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:RussellIndexMember us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:MorganStanleyCapitalInternationalAllCountryWorldIndexMember eix:CommonOrCollectiveFundsMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:Russell1000IndexMember eix:CommonOrCollectiveFundsMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:MorganStanleyCapitalInternationalAllCountryWorldIndexMember eix:CommonOrCollectiveFundsMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:ABSIncludingDistressedMortgagesandCommercialandResidentialLoansMember eix:PartnershipsJointVenturesMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:EmployeeStockOptionMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:EmployeeStockOptionMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2017-12-31 0000827052 us-gaap:USTreasuryAndGovernmentMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:OthersInvestmentCategoriesMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:HedgeFundsGlobalOpportunityMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:InterestBearingDepositsMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:USTreasuryAndGovernmentMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:OthersInvestmentCategoriesMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:HedgeFundsGlobalOpportunityMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:CorporateNotesAndBondsSecuritiesMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:PartnershipsJointVenturesMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:CommonOrCollectiveFundsMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:InterestBearingDepositsMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:CommonOrCollectiveFundsMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:HedgeFundsGlobalOpportunityMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:CommonOrCollectiveFundsMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:USTreasuryAndGovernmentMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:PartnershipsJointVenturesMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:CorporateNotesAndBondsSecuritiesMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:InterestBearingDepositsMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:PartnershipsJointVenturesMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:OthersInvestmentCategoriesMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:CorporateNotesAndBondsSecuritiesMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:PartnershipsJointVenturesMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:PartnershipsJointVenturesMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:CommonOrCollectiveFundsMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:InterestBearingDepositsMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:InterestBearingDepositsMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:OtherInvestmentCompaniesMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:USTreasuryAndGovernmentMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:OthersInvestmentCategoriesMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:CommonOrCollectiveFundsMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:HedgeFundsGlobalOpportunityMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:InterestBearingDepositsMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:OthersInvestmentCategoriesMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:OtherInvestmentCompaniesMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:USTreasuryAndGovernmentMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:OtherInvestmentCompaniesMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:CorporateBondSecuritiesMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:CommonOrCollectiveFundsMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:CorporateBondSecuritiesMember us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:OthersInvestmentCategoriesMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:CorporateBondSecuritiesMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:USTreasuryAndGovernmentMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:PartnershipsJointVenturesMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:HedgeFundsGlobalOpportunityMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:HedgeFundsGlobalOpportunityMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember 2019-12-31 0000827052 eix:CommonOrCollectiveFundsMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:InterestBearingDepositsMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:CommonOrCollectiveFundsMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:OthersInvestmentCategoriesMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:USTreasuryAndGovernmentMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:PartnershipsJointVenturesMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:CommonOrCollectiveFundsMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:OthersInvestmentCategoriesMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:USTreasuryAndGovernmentMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:PartnershipsJointVenturesMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:HedgeFundsGlobalOpportunityMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:InterestBearingDepositsMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:HedgeFundsGlobalOpportunityMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:OthersInvestmentCategoriesMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:CorporateNotesAndBondsSecuritiesMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:HedgeFundsGlobalOpportunityMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:PartnershipsJointVenturesMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:InterestBearingDepositsMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:CorporateNotesAndBondsSecuritiesMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:CorporateNotesAndBondsSecuritiesMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:USTreasuryAndGovernmentMember us-gaap:FairValueInputsLevel1Member us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:MorganStanleyCapitalInternationalEuropeAustralasiaAndFarEastIndexMember eix:CommonOrCollectiveFundsMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 eix:NonindexU.S.EquityFundMember eix:CommonOrCollectiveFundsMember us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2018-12-31 0000827052 srt:MinimumMember us-gaap:EmployeeStockOptionMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 srt:MaximumMember us-gaap:EmployeeStockOptionMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 srt:MaximumMember us-gaap:EmployeeStockOptionMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 srt:MaximumMember us-gaap:EmployeeStockOptionMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 srt:MinimumMember us-gaap:EmployeeStockOptionMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 srt:MinimumMember us-gaap:EmployeeStockOptionMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:MunicipalBondsMember us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:CorporateBondSecuritiesMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:CorporateBondSecuritiesMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:USGovernmentDebtSecuritiesMember us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:EquitySecuritiesMember us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:ShortTermInvestmentsMember us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:MunicipalBondsMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:USGovernmentDebtSecuritiesMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:EquitySecuritiesMember us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:MunicipalBondsMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:ShortTermInvestmentsMember us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:ShortTermInvestmentsMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:ShortTermInvestmentsMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:USGovernmentDebtSecuritiesMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:CorporateBondSecuritiesMember us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:MunicipalBondsMember us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:USGovernmentDebtSecuritiesMember us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:CorporateBondSecuritiesMember us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:OtherRegulatedAssetsOrLiabilitiesMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:RevenueSubjectToRefundMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:AssetRetirementObligationCostsMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:RevenueSubjectToRefundMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:RemeasurementOfDeferredTaxesMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CostOfRemovalMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:AssetRetirementObligationCostsMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:DeferredDerivativeGainLossMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:GeneralRateCase2018Member 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CostOfRemovalMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:RemeasurementOfDeferredTaxesMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PostretirementBenefitCostsMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:OtherRegulatedAssetsOrLiabilitiesMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:DeferredDerivativeGainLossMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:GeneralRateCase2018Member 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PostretirementBenefitCostsMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:GenerationInvestmentMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:OtherRegulatedAssetsOrLiabilitiesMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:EnvironmentalRestorationCostsMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PensionAndOtherPostretirementPlansCostsMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:RegulatoryClauseRevenuesUnderRecoveredMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:DeferredIncomeTaxChargesMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:OtherRegulatedAssetsOrLiabilitiesMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:RegulatoryClauseRevenuesUnderRecoveredMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:GenerationInvestmentMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:EnvironmentalRestorationCostsMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:DeferredIncomeTaxChargesMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PensionAndOtherPostretirementPlansCostsMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:OperatingLeasesPurchasePowerContractsMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:OperatingLeasesPurchasePowerContractsMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:OperatingLeasesPurchasePowerContractsMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:EnergyResourceRecoveryAccountMember us-gaap:RegulatoryClauseRevenuesUnderRecoveredMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:PortfolioAllocationBalancingAccountMember us-gaap:RegulatoryClauseRevenuesUnderRecoveredMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:NewSystemGenerationBalancingAccountMember us-gaap:RegulatoryClauseRevenuesUnderRecoveredMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:DepartmentofEnergyLitigationMemorandumAccountMember us-gaap:RevenueSubjectToRefundMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SignificantComponentsMember us-gaap:RevenueSubjectToRefundMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SignificantComponentsMember us-gaap:RevenueSubjectToRefundMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:GreenhouseGasAuctionRevenueMember us-gaap:RevenueSubjectToRefundMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:BaseRateRecoveryBalancingAccountMember us-gaap:RevenueSubjectToRefundMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:TaxAccountingMemorandumAccountandPoleLoadingMember us-gaap:RevenueSubjectToRefundMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:GreenhouseGasAuctionRevenueMember us-gaap:RevenueSubjectToRefundMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:TaxAccountingMemorandumAccountandPoleLoadingMember us-gaap:RevenueSubjectToRefundMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:PublicPurposeProgramsandEnergyEfficiencyProgramsMember us-gaap:RevenueSubjectToRefundMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:BaseRateRecoveryBalancingAccountMember us-gaap:RevenueSubjectToRefundMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:FERCBalancingAccountMember us-gaap:RevenueSubjectToRefundMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:NewSystemGenerationBalancingAccountMember us-gaap:RegulatoryClauseRevenuesUnderRecoveredMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:OtherBalancingAccountMember us-gaap:RevenueSubjectToRefundMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:OtherBalancingAccountMember us-gaap:RevenueSubjectToRefundMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:FERCBalancingAccountMember us-gaap:RevenueSubjectToRefundMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:EnergyResourceRecoveryAccountMember us-gaap:RegulatoryClauseRevenuesUnderRecoveredMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:DepartmentofEnergyLitigationMemorandumAccountMember us-gaap:RevenueSubjectToRefundMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:PortfolioAllocationBalancingAccountMember us-gaap:RegulatoryClauseRevenuesUnderRecoveredMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:PublicPurposeProgramsandEnergyEfficiencyProgramsMember us-gaap:RevenueSubjectToRefundMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:WildfireExpenseMemorandumAccountMember us-gaap:RevenueSubjectToRefundMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:WildfireExpenseMemorandumAccountMember us-gaap:RevenueSubjectToRefundMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SignedcontractsnotmeetingcriticalcontractprovisionsMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:December2017WildfiresMember eix:CaliforniaPublicUtilitiesCommissionMember 2019-07-01 2019-07-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:PaloVerdeMember 2018-01-05 2018-01-05 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CaliforniaPublicUtilitiesCommissionMember 2019-07-01 2019-07-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2018-08-01 2018-08-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2010-06-01 2010-06-30 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:MontecitoMudslidesMember 2018-11-30 0000827052 eix:WildfireMudslide20172018EventsMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:WildfireMudslide20172018EventsMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember srt:MinimumMember eix:ImmaterialSitesMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:November2018WildfiresMember 2018-11-30 0000827052 eix:SanOnofreMember us-gaap:InsuranceClaimsMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:WildfireLiabilityInsuranceRecoveryMember us-gaap:RevenueSubjectToRefundMember 2019-02-28 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:MontecitoMudslidesMember 2018-01-01 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:WildfireMudslide20172018EventsMember 2019-12-31 0000827052 eix:SceAndOtherOwnersOfSanOnofreAndPaloVerdeMember 2017-02-28 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:WildfireMudslide20172018EventsMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:WildfireMudslide20172018EventsMember us-gaap:SubsequentEventMember 2020-02-01 2020-02-27 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SaddleRidgeFireMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 2016-09-30 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:WildfireMudslide20172018EventsMember 2019-10-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:December2017WildfiresMember 2017-12-04 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2019-07-12 2019-07-12 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:WildfireMudslide20172018EventsMember 2018-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyandSanDiegoGasElectricandPacificGasElectricMember 2019-07-12 2019-07-12 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:OtherPowerPurchaseAgreementsMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:OtherContractualObligationsMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyandSanDiegoGasElectricMember 2019-07-12 2019-07-12 0000827052 eix:SceAndOtherOwnersOfSanOnofreAndPaloVerdeMember eix:PaloVerdeMember us-gaap:InsuranceClaimsMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SceAndOtherOwnersOfSanOnofreAndPaloVerdeMember eix:SanOnofreMember us-gaap:InsuranceClaimsMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember srt:ScenarioForecastMember 2019-06-01 2020-06-30 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:November2018WildfiresMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2019-01-01 2019-01-01 0000827052 eix:PacificGasElectricCompanyMember 2019-07-12 2019-07-12 0000827052 eix:SceAndOtherOwnersOfSanOnofreAndPaloVerdeMember 2016-04-01 2016-04-30 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2018-05-31 0000827052 eix:PaloVerdeMember us-gaap:InsuranceClaimsMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SceAndOtherOwnersOfSanOnofreAndPaloVerdeMember 2018-05-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2017-02-28 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2019-01-01 2019-09-30 0000827052 eix:CaliforniaPublicUtilitiesCommissionMember 2019-12-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:WildfireInsuranceCostsMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:MaterialSitesDomain 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2017-12-01 2018-11-30 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2016-04-01 2016-04-30 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:OtherPowerPurchaseAgreementsMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2017-10-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:MaterialSitesDomain eix:SanOnofreMember 2019-12-31 0000827052 eix:WildfireMudslide20172018EventsMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:InsuranceClaimsMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SanOnofreOrderInstitutingInvestigationMember 2019-01-31 0000827052 eix:SceAndOtherOwnersOfSanOnofreAndPaloVerdeMember 2010-06-01 2010-06-30 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:OtherContractualObligationsMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:MaterialSitesDomain 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:OtherContractualObligationsMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:RevenueSubjectToRefundMember 2018-08-01 2018-08-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2019-09-01 2019-09-30 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember srt:ScenarioForecastMember 2020-06-30 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:ImmaterialSitesMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:OtherContractualObligationsMember 2019-12-31 0000827052 eix:WildfireMudslide20172018EventsMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:WildfireMudslide20172018EventsMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:PowerPurchaseAgreementsOperatingLeasesMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:OtherPowerPurchaseAgreementsMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:OtherPowerPurchaseAgreementsMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:PowerPurchaseAgreementsOperatingLeasesMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:PowerPurchaseAgreementsOperatingLeasesMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:OtherPowerPurchaseAgreementsMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:OtherOperatingLeasesMember srt:MaximumMember 2019-12-31 0000827052 eix:PowerPurchaseAgreementsOperatingLeasesMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2019-04-01 2019-06-30 0000827052 eix:PowerPurchaseAgreementsOperatingLeasesMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:PowerPurchaseAgreementsOperatingLeasesMember srt:MaximumMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:OfficeLeasesMember srt:MaximumMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember srt:MaximumMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:PowerPurchaseAgreementsOperatingLeasesMember srt:MinimumMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:OtherOperatingLeasesMember srt:MinimumMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember srt:MinimumMember 2019-09-30 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:OfficeLeasesMember srt:MinimumMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CumulativePreferredStock432PercentMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SeriesLPreferredStockMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SeriesKPreferredStockMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:SeriesHPreferredStockMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CumulativePreferredStock408PercentMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CumulativePreferredStock432PercentMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CumulativePreferredStock408PercentMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PreferredStockMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PreferredStockMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CumulativePreferredStock424PercentMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PreferredStockMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:SeriesEPreferredStockMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CumulativePreferredStock424PercentMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:SeriesGPreferredStockMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CumulativePreferredStock478PercentMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:SeriesHPreferredStockMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SeriesJPreferredStockMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SeriesJPreferredStockMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:SeriesGPreferredStockMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:SeriesEPreferredStockMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SeriesKPreferredStockMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:SeriesGPreferredStockMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SeriesKPreferredStockMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CumulativePreferredStock424PercentMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SeriesJPreferredStockMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CumulativePreferredStock478PercentMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CumulativePreferredStock408PercentMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CumulativePreferredStock478PercentMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PreferredStockMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SeriesLPreferredStockMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:SeriesEPreferredStockMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:SeriesHPreferredStockMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CumulativePreferredStock432PercentMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:SeriesLPreferredStockMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CumulativePreferredStock25DollarsParValueMember 2019-12-31 0000827052 2019-07-01 2019-07-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:CumulativePreferredStock100DollarsParValueMember 2019-12-31 0000827052 eix:InternalProgramsIssuedinLieuofDividendPaymentMember 2019-07-01 2019-12-31 0000827052 eix:InternalProgramsMember 2019-07-01 2019-12-31 0000827052 eix:InternalPrograms401KMember 2019-07-01 2019-12-31 0000827052 2019-10-01 2019-12-31 0000827052 eix:AtthemarketProgramMember 2019-12-31 0000827052 eix:AtthemarketProgramMember 2019-05-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2019-07-01 2019-07-31 0000827052 eix:AtthemarketProgramMember 2019-10-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:PreferenceStockNoParValueMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2019-09-01 2019-09-30 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2019-12-12 2019-12-12 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2019-06-01 2019-06-30 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2019-04-26 2019-04-26 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2019-08-01 2019-08-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2019-08-02 2019-08-02 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PreferredStockMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 us-gaap:CommonStockMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:PreferredStockMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:PreferredStockMember 2017-12-31 0000827052 us-gaap:PreferredStockMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:CommonStockMember 2019-12-31 0000827052 us-gaap:PreferredStockMember 2017-12-31 0000827052 us-gaap:CommonStockMember 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:CommonStockMember 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember us-gaap:CommonStockMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:CommonStockMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:WildfireLiabilityInsuranceMember us-gaap:SubsidiaryOfCommonParentMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:WildfireLiabilityInsuranceMember us-gaap:SubsidiaryOfCommonParentMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:WildfireLiabilityInsuranceMember us-gaap:SubsidiaryOfCommonParentMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:WildfireLiabilityInsuranceMember us-gaap:SubsidiaryOfCommonParentMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:WildfireLiabilityInsuranceMember us-gaap:SubsidiaryOfCommonParentMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 2019-04-01 2019-06-30 0000827052 2019-07-01 2019-09-30 0000827052 2019-01-01 2019-03-31 0000827052 2018-04-01 2018-06-30 0000827052 2018-07-01 2018-09-30 0000827052 2018-01-01 2018-03-31 0000827052 2018-10-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:WildfireMudslide20172018EventsMember 2018-10-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2019-01-01 2019-03-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2019-10-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2018-10-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2018-04-01 2018-06-30 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2018-07-01 2018-09-30 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2018-01-01 2018-03-31 0000827052 srt:ParentCompanyMember 2018-12-31 0000827052 srt:ParentCompanyMember 2019-12-31 0000827052 srt:ParentCompanyMember 2017-12-31 0000827052 srt:ParentCompanyMember 2016-12-31 0000827052 eix:CreditFacilityMultiYearMember 2019-12-31 0000827052 srt:ParentCompanyMember eix:ThreePointOneTwoFivePercentSeniorNotesIssuedNovember2019DueTwoThousandTwentyTwoMember us-gaap:SeniorNotesMember 2019-11-30 0000827052 srt:ParentCompanyMember eix:FivePointSevenFivePercentSeniorNotesIssuedJune2019DueTwoThousandTwentySevenMember us-gaap:SeniorNotesMember 2019-06-30 0000827052 srt:ParentCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:TwoPointNineFiveSeniorNotesDueTwoThousandTwentyThreeMember us-gaap:SeniorNotesMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2019-06-30 0000827052 srt:ParentCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 srt:ParentCompanyMember eix:TwoPointOneTwoFiveSeniorNotesDueTwoThousandTwentyMember us-gaap:SeniorNotesMember 2019-12-31 0000827052 srt:ParentCompanyMember eix:TwoPointTwoFourSeniorNotesDueTwoThousandTwentyTwoMember us-gaap:SeniorNotesMember 2019-12-31 0000827052 srt:ParentCompanyMember eix:ThreePointFiveFiveZeroPercentSeniorNotesIssuedNovember2019DueTwoThousandTwentyFourMember us-gaap:SeniorNotesMember 2019-11-30 0000827052 eix:TwoPointTwoFourSeniorNotesDueTwoThousandTwentyTwoMember us-gaap:SeniorNotesMember 2019-12-31 0000827052 srt:ParentCompanyMember eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 srt:ParentCompanyMember eix:TwoPointOneTwoFiveSeniorNotesDueTwoThousandTwentyMember us-gaap:SeniorNotesMember 2019-11-30 0000827052 eix:EdisonInternationalParentAndOtherMember eix:CreditFacilityMultiYearMember 2018-12-31 0000827052 srt:ParentCompanyMember eix:TwoPointTwoFourSeniorNotesDueTwoThousandTwentyTwoMember us-gaap:SeniorNotesMember 2018-12-31 0000827052 srt:ParentCompanyMember eix:TwoPointNineFiveSeniorNotesDueTwoThousandTwentyThreeMember us-gaap:SeniorNotesMember 2018-12-31 0000827052 srt:ParentCompanyMember eix:TwoPointOneTwoFiveSeniorNotesDueTwoThousandTwentyMember us-gaap:SeniorNotesMember 2018-12-31 0000827052 eix:AllowanceForDoubtfulAccountsFromOthersMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:AllowanceForDoubtfulAccountsFromOthersMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:AllowanceForDoubtfulAccountsFromCustomersMember 2016-12-31 0000827052 eix:AllowanceForDoubtfulAccountsFromCustomersMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:AllowanceForDoubtfulAccountsFromCustomersMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:AllowanceForDoubtfulAccountsFromCustomersMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember 2017-12-31 0000827052 us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember 2016-12-31 0000827052 us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:AllowanceForDoubtfulAccountsFromOthersMember 2017-12-31 0000827052 eix:AllowanceForDoubtfulAccountsFromOthersMember 2016-12-31 0000827052 eix:AllowanceForDoubtfulAccountsFromOthersMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember 2018-12-31 0000827052 eix:AllowanceForDoubtfulAccountsFromCustomersMember 2018-12-31 0000827052 eix:AllowanceForDoubtfulAccountsFromOthersMember 2019-12-31 0000827052 eix:AllowanceForDoubtfulAccountsFromCustomersMember 2019-12-31 0000827052 eix:AllowanceForDoubtfulAccountsFromOthersMember 2018-12-31 0000827052 us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember 2019-12-31 0000827052 eix:AllowanceForDoubtfulAccountsFromCustomersMember 2017-12-31 0000827052 eix:NonCaliforniaStateMember us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:CapitalLossFromSaleMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:AllowanceForDoubtfulAccountsFromCustomersMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:AllowanceForDoubtfulAccountsFromOthersMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:AllowanceForDoubtfulAccountsFromOthersMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:AllowanceForDoubtfulAccountsFromOthersMember 2016-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:AllowanceForDoubtfulAccountsFromCustomersMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:AllowanceForDoubtfulAccountsFromCustomersMember 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:AllowanceForDoubtfulAccountsFromCustomersMember 2016-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:AllowanceForDoubtfulAccountsFromCustomersMember 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:AllowanceForDoubtfulAccountsFromOthersMember 2018-01-01 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:AllowanceForDoubtfulAccountsFromOthersMember 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:AllowanceForDoubtfulAccountsFromCustomersMember 2018-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:AllowanceForDoubtfulAccountsFromCustomersMember 2017-01-01 2017-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:AllowanceForDoubtfulAccountsFromOthersMember 2019-01-01 2019-12-31 0000827052 eix:SouthernCaliforniaEdisonCompanyMember eix:AllowanceForDoubtfulAccountsFromOthersMember 2017-01-01 2017-12-31 iso4217:USD xbrli:shares iso4217:USD xbrli:shares utreg:sqmi utreg:MW utreg:Bcfe iso4217:USD utreg:MWh utreg:GWh xbrli:pure eix:contract eix:site eix:structure eix:plan eix:fatality eix:claim utreg:acre


 
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 10-K
(Mark One)
 
ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934
 
For the fiscal year ended
December 31, 2019
TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934
 
For the transition period from                        to
Commission
File Number
 
Exact Name of Registrant
as specified in its charter
 
State or Other Jurisdiction of
Incorporation or Organization
 
IRS Employer
Identification Number
1-9936
 
EDISON INTERNATIONAL
 
California
 
95-4137452
1-2313
 
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
 
California
 
95-1240335
EDISON INTERNATIONAL
 
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
2244 Walnut Grove Avenue
 
2244 Walnut Grove Avenue
(P.O. Box 976)
 
(P.O. Box 800)
Rosemead,
California
91770
 
Rosemead,
California
91770
(Address of principal executive offices)
 
(Address of principal executive offices)
(626)
302-2222
 
 
(626)
302-1212
 
(Registrant's telephone number, including area code)
 
(Registrant's telephone number, including area code)
Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act:
Edison International:
Title of each class
Trading Symbol(s)
Name of each exchange on which registered
Common Stock, no par value
EIX
NYSE
LLC
Southern California Edison Company:
Title of each class
Trading Symbol(s)
Name of each exchange on which registered
Cumulative Preferred Stock, 4.08% Series
SCEpB
NYSE American LLC
Cumulative Preferred Stock, 4.24% Series
SCEpC
NYSE American LLC
Cumulative Preferred Stock, 4.32% Series
SCEpD
NYSE American LLC
Cumulative Preferred Stock, 4.78% Series
SCEpE
NYSE American LLC
Securities registered pursuant to Section 12(g) of the Act: None
Indicate by check mark if the registrant is a well-known seasoned issuer, as defined in Rule 405 of the Securities Act.
Edison International        Yes  No     Southern California Edison Company        Yes  No 
Indicate by check mark if the registrant is not required to file reports pursuant to Section 13 or Section 15(d) of the Exchange Act.
Edison International        Yes  No     Southern California Edison Company        Yes  No 
Indicate by check mark whether the registrant (1) has filed all reports required to be filed by Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 during the preceding 12 months (or for such shorter period that the registrant was required to file such reports), and (2) has been subject to such filing requirements for the past 90 days.
Edison International        Yes  No     Southern California Edison Company        Yes  No 
Indicate by check mark whether the registrant has submitted electronically every Interactive Data File required to be submitted pursuant to Rule 405 of Regulation S-T (§ 232.405 of this chapter) during the preceding 12 months (or for such shorter period that the registrant was required to submit such files).
Edison International        Yes  No     Southern California Edison Company        Yes  No 
Indicate by check mark whether the registrant is a large accelerated filer, an accelerated filer, a non-accelerated filer, smaller reporting company, or an emerging growth company. See the definitions of "large accelerated filer," accelerated filer," "smaller reporting company," and "emerging growth company" in Rule 12b-12 of the Exchange Act. (Check One):
Edison International
Large Accelerated Filer
Accelerated Filer
Non-accelerated Filer
Smaller Reporting Company
Emerging growth company
 
Southern California Edison Company
Large Accelerated Filer
Accelerated Filer
Non-accelerated Filer
Smaller Reporting Company
Emerging growth company
 
If an emerging growth company, indicate by check mark if the registrant has elected not to use the extended transition period for complying with any new or revised financial accounting standards provided pursuant to Section 13(a) of the Exchange Act.
                 Edison International
                        Southern California Edison Company
Indicate by check mark whether the registrant is a shell company (as defined in Rule 12b-2 of the Exchange Act).
Edison International        Yes  No     Southern California Edison Company        Yes  No 
Aggregate market value of voting and non-voting common equity held by non-affiliates of the registrants as of June 28, 2019, the last business day of the most recently completed second fiscal quarter:
Edison International    Approximately $22.0 billion    Southern California Edison Company    Wholly owned by Edison International
Indicate the number of shares outstanding of each of the issuer's classes of common stock, as of the latest practicable date:
Common Stock outstanding as of February 20, 2020:
 
Edison International
 
362,570,075

shares
Southern California Edison Company
 
434,888,104

shares (wholly owned by Edison International)
DOCUMENTS INCORPORATED BY REFERENCE
Designated portions of the Proxy Statement relating to registrants' joint 2020 Annual Meeting of Shareholders are incorporated by reference into Part III of this report.
 
 
 
 
 
 
TABLE OF CONTENTS
 
 
 
 
 
SEC Form 10-K Reference Number
 
 
Part II, Item 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Part I, Item 1A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Part II, Item 7A
Part II, Item 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note 14. Equity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Part II, Item 6
Part II, Item 9A
Part II, Item 9B
Part II, Item 9
Part I, Item 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Part I, Item 1B
Part I, Item 2
Part I, Item 3
 
 
 
 
 
 
Part I, Item 4
Part I
 
 
 
 
Part III, Item 10
Part III, Item 11
Part III, Item 12
Part III, Item 13
Part III, Item 14
Part II, Item 5
 
 
Part IV, Item 16
Part IV, Item 15
 
 
 
 
 


i

ii

iii

ivThis is a combined Form 10-K separately filed by Edison International and Southern California Edison Company. Information contained herein relating to an individual company is filed by such company on its own behalf. Each company makes representations only as to itself and makes no other representation whatsoever as to any other company.


vGLOSSARY
The following terms and abbreviations appearing in the text of this report have the meanings indicated below.
2017/2018 Wildfire/Mudslide Events
 
the Thomas Fire, the Koenigstein Fire, the Montecito Mudslides and the Woolsey Fire, collectively
AB 1054
 
California Assembly Bill 1054, executed by the Governor of California on July 12, 2019
AB 1054 Liability Cap
 
If the insurance fund allowed under AB 1054 is established, and subject to certain other conditions, a cap on the aggregate requirement to reimburse the insurance fund over a trailing three calendar year period equal to 20% of the equity portion of the utility’s transmission and distribution rate base in the year of the prudency determination
ARO(s)
 
asset retirement obligation(s)
Bcf
 
billion cubic feet
BRRBA
 
Base Revenue Requirement Balancing Account
CAISO
 
California Independent System Operator
CAL FIRE
 
California Department of Forestry and Fire Protection
CCAs
 
Community Choice Aggregators which are cities, counties, and certain other public agencies with the authority to generate and/or purchase electricity for their local residents and businesses
CPUC
 
California Public Utilities Commission
CSRP
 
Customer Service Re-platform, a SCE project to implement a new customer service system
DERs
 
distributed energy resources
Edison Energy
 
Edison Energy, LLC, a wholly-owned subsidiary of Edison Energy Group that advises and provides energy solutions to large energy users
Edison Energy Group
 
Edison Energy Group, Inc., a wholly-owned subsidiary of Edison International, is a holding company for subsidiaries engaged in competitive businesses that provide energy services to commercial and industrial customers
EME
 
Edison Mission Energy
Electric Service Provider
 
an entity that offers electric power and ancillary services to retail customers, other than electrical corporations (like SCE) and CCAs
ERRA
 
Energy Resource Recovery Account
FERC
 
Federal Energy Regulatory Commission
FERC 2018 Settlement Period
 
January 1, 2018 through November 11, 2019
FHPMA
 
Fire Hazard Prevention Memorandum Account
Fitch
 
Fitch Ratings, I