EX-21.1 2 skis-20190430ex211949616.htm EX-21.1 skis_Ex21_1

  

Exhibit 21.1 

 

SUBSIDIARIES OF PEAK RESORTS, INC. 

 

 

 

 

 

    

State of

 

 

Incorporation/

Name of Subsidiary

 

Organization

Boulder View Tavern, Inc.

 

Pennsylvania

Deltrecs, Inc.

 

Ohio

Boston Mills Ski Resort, Inc. (subsidiary of Deltrecs, Inc.)

 

Ohio

Brandywine Ski Resort, Inc. (subsidiary of Deltrecs, Inc.)

 

Ohio

Hidden Valley Golf and Ski, Inc.

 

Missouri

Hunter Mountain Acquisition, Inc.

 

Missouri

Hunter Mountain Ski Bowl, Inc.

 

New York

Hunter Mountain Festivals, Ltd.

 

New York

Hunter Mountain Rentals, Inc.

 

New York

Hunter Resort Vacations, Inc.

 

New York

Hunter Mountain Base Lodge, Inc.

 

New York

Frosty Land, Inc.

 

New York

JFBB Ski Areas, Inc.

 

Missouri

JFBB LQ, Inc. (subsidiary of JFBB Ski Areas, Inc.)

 

Pennsylvania

BBJF LQ, Inc. (subsidiary of JFBB Ski Areas, Inc.)

 

Pennsylvania

L.B.O. Holding, Inc.

 

Maine

Mad River Mountain, Inc.

 

Missouri

Mount Snow, Ltd.

 

Vermont

Carinthia Group 1, L.P. (subsidiary of Mount Snow, Ltd.)

 

Vermont

Carinthia Ski Lodge LLC (subsidiary of Mount Snow, Ltd.)

 

Vermont

Mount Snow Develop and Build LLC (subsidiary of Mount Snow, Ltd.)

 

Vermont

Mount Snow GP Services, LLC (subsidiary of Mount Snow, Ltd.)

 

Vermont

West Lake Water Project LLC (subsidiary of Mount Snow, Ltd.)

 

Vermont

Paoli Peaks, Inc.

 

Missouri

17402 Hidden Valley LLC

 

Missouri

S N H Development, Inc.

 

Missouri

Ski Liberty Operating Corp.

 

Pennsylvania

Ski Roundtop Operating Corp.

 

Pennsylvania

Snow Creek, Inc.

 

Missouri

Snow Time, Inc.

 

Delaware

Sycamore Lake, Inc.

 

Ohio

WC Acquisition Corp.

 

New Hampshire

Whitetail Mountain Operating Corp.

 

Pennsylvania