EX-21 12 g21685exv21.htm EX-21 exv21
Exhibit 21
     
Name of Subsidiary   State of Organization
Gotham Innovation Lab, Inc.
  New York